top of page

【P&O Hi-Fi 網店 春日優惠】2024


P&O Hi-Fi 網店更推出【春日優惠】,凡購買 Mission 喇叭滿 $3,000 (不包括超低音喇叭),即可獲贈 FIBBR 高性能碳纖維喇叭線 (2.5m 一對,中置可獲 5m 一條,價值$245)。

【P&O Hi-Fi 網店 春日優惠】

優惠日期: 即日起 至 2024 年 4 月 8 日喜歡聽歌、睇戲的朋友想為家裡增添喇叭,聽歌、睇戲兼備的 Mission 喇叭備有入門的 LX-MKII 系列、中階的 QX-MKII 系列及旗艦的 ZX 系列,適合不同用家。


P&O Hi-Fi 網店更推出【春日優惠】,凡購買 Mission 喇叭滿 $3,000 (不包括超低音喇叭),即可獲贈 FIBBR 高性能碳纖維喇叭線 (2.5m 一對,中置可獲 5m 一條,價值$245)。


有興趣添置或換喇叭的朋友快些買回家享受!


優惠日期:由即日至 2024 年 4 月 8 日

以上優惠只適用於 P&O Hi-Fi 網店。產品數量有限,售完即止。P&O HI-FI COMPANY LIMITED 保留隨時修改此條款及細則之權利,而母須另行通知。如有任何爭議,P&O HI-FI COMPANY LIMITED 保留最終決定權。

Comments


bottom of page